Startsida
Aktuellt
Hitta hit
Vem är jag
Mitt budskap
Föredrag
Författarskap
Kurser
Etologi
Länkar
Kontakta oss
Gästboken
Admin av hemsidan
 


Mitt budskap är:      

att vi är skyldiga att visa hunden respekt. 
att hunden inte bör betraktas eller behandlas som något annat än en hund.
att en viss grundkunskap är nödvändig att inneha redan innan hunden införskaffas.
att förebygga problem genom insikt.


Okunnighet är den största boven
i dramat farliga eller problematiska hundar. I grunden ligger ofta ett hundägarproblem snarare än en konstig hund. Jag är övertygad om att många problem aldrig skulle behöva uppstå, om vi hade en bättre och mer biologiskt inriktad hundkunskap än vad som är vanligt i dag. Denna hundkunskap bör bibringas hundägaren så tidigt som möjligt - helst innan ägandet är ett faktum; alltså innan valet av hund är gjort. Det är definitivt klart att hunden mår bättre hos oss, om vår kunskap om detta fascinerande djur ökar, så vi har möjlighet att förstå hundarnas rättmätiga "krav" och kan  tillgodose deras fundamentala behov. För detta räcker det inte med att vi älskar våra djur. Utan kunskap riskerar kärleken att bli missriktad. Kunskap är dessutom lätt att bära och med rätt intresse också rolig att inhämta. Enbart genom att vi förstår hunden kan vi med hjälp av vår intelligens och fantasi få den anpassnings-
bara och läraktiga hunden att förstå oss - och en positiv relation kan upp-
stå. Vi måste lära oss att se människans bästa vän, hunden, som en unik biologisk djurart med egenskaper som formats under hundens komp-
lexa utvecklingshistoria, i stället för att uppfatta den som ett monster eller en ängel. Hunden härstammar från det variationsrika rovdjuret vargen,som sedermera anpassats till en mängd positivt ömsesidigt positiva förbindel-
ser med människor.
 
Låt oss värna om detta!

 
Att umgås med sina hundar på ett avslappnat och
naturligt sätt, kan ibland ta sig riktigt sköna former...

 


Bitte Cederlund
HundGöra HB
Pl 5260, 711 98 Ramsberg
tel: 0581 - 66 09 70,  66 03 70, fax: 0581 - 66 09 71
mobil: 070 - 348 63 76
hundgora@telia.com

All rätt tillhör Bitte Cederlund.
Förbjudet att kopiera bild och text från dessa sidor utan tillstånd från upphovsmannen
 Grafik och layout av www.webban.nu
Norton 360 Utvecklat av TSAR