Startsida
Aktuellt
Hitta hit
Vem är jag
Mitt budskap
Föredrag
Författarskap
Kurser
Etologi
Länkar
Kontakta oss
Gästboken
Admin av hemsidan
 

Jag håller föredrag om
nedanstående ämnen

hspace=0 Klicka för mer upplysningar


Foto Peter Ekeström

(Jag finns med på SKK:s lista över
rekommenderade föredragshållare)

Vad bor i din hund?
Utvecklingen från varg till tamhund. Föredraget innehåller en beskrivning av "domesticerings-processen". Jag diskuterar arvet från vargen, funktionsavel, exteriör avel, rasavel, mentalitet och skillnaden i hundens användningsområde nu och då.

Mångfalden av existerande hundtyper är egentligen ett bevis på vargens stora variationsrikedom - men är också ett resultat av människans manipulationsförmåga och experimentlusta vad gäller hundavel. Detta är både på gott och ont!

Föredraget är delvis provocerande men förhoppningsvis tankeväckande - allt för hundens bästa.
Bra föredrag att börja med! Ger en allmän och nödvändig introduktion i ämnet hund samt "nosar" på övriga nedanstående föreslagna ämnen till föredrag

Vad är "snällhet" i hundsammanhang?
Föredraget är en uppmaning om förståelse av hunden. För hunden är det ingen skillnad om den blir ihjäl-älskad eller pinad till döds. Det är inte så enkelt att du är snäll bara för att hunden viftar på svansen!
Enbart genom att du förstår hunden kan du behandla hunden så att den förstår dig och ett samförstånd kan uppstå.

Jag försöker förklara begreppet och gör jämförelser med det sociala livet hos vargen. Olika typer av underkastelse och begreppen dominans respektive självsäkerhet behandlas. Jag ger också min inställning till mjuka respektive hårda ideologier inom hunddressyren - naturligtvis med förklaringar till varför jag resonerar som jag gör. En del vanligen uppkomna begreppsförvirringar försöker jag också reda ut t.ex. auktoritet, självsäkerhet, brutalitet, maktmissbruk, rädsla resp. underkastelse. Detta och mycket mer innehåller föredraget
Lämplig fortsättning på föregående föredrag

Hundens stress.
Utnyttja och hantera stressen på rätt sätt.
Stress är inte av odelat negativ karaktär. En viss form av stress är nödvändig för all form av arbete. Förklaringar görs av de samverkande begreppen retning, stress, motivation, koncentration och prestation. Föredraget behandlar också olika sätt att hjälpa hunden att arbeta under rätt avpassad stress.

Världens farliga hundar - alla hundar är snälla tills de bits!
Det behöver inte vara en självklar rättighet att ha hund. Många länder har infört stora restriktioner i hundinnehavet.
Föredraget tar upp vad som utgör orosmoln på vår hundhimmel. Hundens framtid i vårt samhälle diskuteras.
Hur långt kan hunden anpassas till oss? Glöm inte att hunden faktiskt är en hund. Att bitas är ett naturligt beteende hos hunden och används i olika situationer. Vi måste lära oss att vägleda hunden till vad vi människor anser vara rätt och fel. Vi kan inte begära att hunden ska förstå det med automatik.

Varg/hund problematik.
Med stigande vargstam ökar konfrontationen med framför allt lösspringande jakthundar och varg. Hur reagerar varg och hund på varandra i olika situationer?
Varför dödar vargen hundar och finns det något att göra för att minimera dessa risker?
Dessa aspekter stöts och blöts i föredraget.

Jag går inte in på vargens vara eller icke vara utan hur vi på bästa sätt kan anpassa oss till varandra - med hänsyn till alla inblandade parter - vargen inkluderad. Vargen är redan här och förmodligen för att stanna!

Neoteni - Hundens förbarnsligande.
Hunden har delvis stannat kvar i vargens valp- eller unghundsstadium. Hur inverkar detta fenomen på våra tamhundar? Jag menar att hunden lever i ett "alla möjligheters" stadium. Föredraget förklarar vad jag menar med detta kryptiska uttryck. Detta med hundens förbarnsligande har jag ofta upplevt vara en nyhet för många hundintresserade.
(Under utarbetande)
Hundens sinnen - med en etologisk aspekt
Föredraget kommer delvis att baseras på en artikelserie jag skrivit i Hundsport.
(Under utarbetande)
Kanske du har önskemål om andra ämnen?
Här är några ytterligare förslag:
Retningar, signaler, felbeteenden, motivation, emotioner, rädsla, aggressivitet, inlärning, hundens sinnen, etc.

hspace=0 Klicka för mer upplysningar


Respekt för varandra skapar
ömsesidigt förtroende
Bitte Cederlund
HundGöra HB
Pl 5260, 711 98 Ramsberg
tel: 0581 - 66 09 70, 66 03 70, fax: 0581 - 66 09 71
mobil: 070 - 348 63 76
hundgora@telia.com

All rätt tillhör Bitte Cederlund.
Förbjudet att kopiera bild och text från dessa sidor utan tillstånd från upphovsmannenGrafik och layout av www.webban.nu
Norton 360 Utvecklat av TSAR