Startsida
Aktuellt
Hitta hit
Vem är jag
Mitt budskap
Föredrag
Författarskap
Kurser
Etologi
Länkar
Kontakta oss
Gästboken
Admin av hemsidan
 

Ny bok utkom i höstas på ICA-förlaget


Genom d
en här boken vill jag visa vägen till förståelse 
och samarbete mellan hund och förare

Ur min produktion som skribent

Olika sätt att skriva och nå fram till skilda målgrupper..

Forskningsartiklar
Att skriva populärvetenskapligt ligger mig varmt om hjärtat - förmodligen beroende på min bakgrund. Som forskningsskribent vill jag informera den hundintresse- rade allmänheten om vad som händer på den veten- skapliga sidan gällande hund. Jag bevakar framför allt svensk hundforskning men delger naturligtvis även in- formation från den utländska sidan också.

Forskningsartiklarna publiceras framför allt i SKK´s (Hundsport) och Agrias tidskrifter. Min ambition är att fungera som en förbindelselänk mellan vetenskap och allmänhet, att ge den hundintresserade en chans att få en viss inblick i och information om sådant som annars oftast är förborgat i svårt språk (vare sig det är utländskt eller svenskt) samt i tidskrifter som är svåra att få tag på.

Populärartiklar
För den vanliga hundägaren producerar jag även artiklar av mer lättsmält karaktär.
Kåserier hspace=0
Alla "tokiga" episoder jag upplevt med mina hundar har givit upphov till en del, förhoppningsvis komiska, kåserier. Även dessa pinsamma berättelser ur sanna livet planeras att så småningom ges ut i bokform.
Kompendier och rapporter
Som komplement eller minnesanteckningar till en del föredrag och kurser sammanställer jag ibland visst material till kompendier eller rapporter.

Broschyrer hspace=0
Vi har många gamla hundar i vårt land. En SIFO undersökning från 1998 visar att av Sveriges dryga 800.000 hundar är fyra av tio att betrakta mer eller mindre som pensionärer, d.v.s. över sju år. Trots detta är det svårt att hitta hundlitteratur om den åldrande hunden. Därför har jag författat textmaterialet till broschyren om "Den gamla hunden - Information till dig som har en äldre hund". Broschyren ges ut av SKK och finns att beställa därifrån.
Gå in på www.skk.se klicka på Blanketter och sedan på Broschyrer

Kongressvolymer
Från Svenska Kennelklubbens Hundfestival 2000 i Göteborg finns de ingående föredragen sammanfattade och sammanställda i boken "Hunden på 2000-talet". Mina två föredrag kallade jag "Vad bor i din hund?" och "Världens farliga hundar". Även denna bok är producerad i Svenska Kennelklubbens regi och går att beställa där.

Bitte Cederlund
HundGöra HB
Pl 5260, 711 98 Ramsberg
tel: 0581 - 66 09 70,  66 03 70, fax: 0581 - 66 09 71
mobil: 070 - 348 63 76
hundgora@telia.com

All rätt tillhör Bitte Cederlund.
Förbjudet att kopiera bild och text från dessa sidor utan tillstånd från upphovsmannenGrafik och layout av www.webban.nu
Norton 360 Utvecklat av TSAR